meikmiabeibi:

#mujerestatuadas

meikmiabeibi:

#mujerestatuadas

sicksin:

 Ruth Bernhard, 1975.

sicksin:

Ruth Bernhard, 1975.